Szkolenia Microsoft SQL Server

Poziomy i tematyka szkoleń

Prowadzimy szkolenia na Microsoft SQL Server na różnych poziomach i o różnej tematyce. Sam program może być dostosowany bezpośrednio do uczestników szkoleń po wcześniejszych konsultacjach.

Szkolenie: SQL Server (poziom podstawowy > średniozaawansowany)

SQL Server (poziom podstawowy > średnio-zaawansowany) – Dla kogo jest te szkolenie?

Szkolenie realizowane jest dla osób, które:

 • nie miały wcześniej dużej styczności z bazami danych SQL Server,
 • zajmują się na codzień pacą analityczą z danymi,
 • Chcą wykorzystać w swojej pracy metody i sposoby przetwarzania danych oparte o język SQL.

SQL Server (poziom podstawowy > średnio-zaawansowany) – Czego nauczę się na szkoleniu?

Na szkoleniu nauczysz się przede wszystkim:

 • Jak wykorzystać bazę danych i język SQL do celów analitycznych,
 • jak usprawniać i automatyzować swoją pracę,
 • jak pisać optymalnie działające i czytelne zapytania do baz,
 • jak łaczyć ze sobą dane zawarte w różnych tabelach
 • jak skutecznie używać funkcji dostępnych w SQL Server
 • jak nagrywać, odtwarzać i modyfikować makra w kodzie VBA,
 • jak tworzyć zestawy danych, by ich użycie w raporach i analizach było proste

SQL Server (poziom podstawowy > średnio-zaawansowany) – Jakie przykłady są realizowane?

Przykłady realizowane na szkoleniu częściowo dostosowywane są do grupy szkoleniowej i branży w której firma działa. Spośród standardowych przykładów omawianych na szkoleniu możemy wymienić m.in:

 • Operacje na bazach Northwind i AdventureWorks
1. Podstawowe pojęcia związane z bazami danych
Systemy baz danych RDBMS
Tabele i widoki
Narzędzia pracy – SQL Server Management Studio
2. Podstawowe struktury
Tabele
Widoki
Procedury składowane
3.  Podstawowe klauzule w języku SQL
SELECT, SELECT TOP, SELECT DISTINCT
FROM – tabele, widoki, inne źródła
WHERE – warunki filtracji danych
GROUP BY, HAVING – agregacja danych i grupowanie
ORDER BY – sortowanie
4. Operacje DML (Data Manipulation Language)
INSERT – dodawanie rekordów
UPDATE – modyfikacja danych
DELETE – kasowanie danych
5. Tabele
Podstawowe operacje  CREATE, ALTER, DROP
Constraint – więzy integralności danych
Najważniejsze typy danych
Autonumerowanie
6. Widoki
Definiowanie, usuwanie, zmiana
Wykonywanie poleceń DML na widokach
Wykorzystanie widoków w analityce danych
7. Operatory
arytmetyczne
logiczne
porównania
8. Funkcje
matematyczne
tekstowe
daty i czasu
logiczne
UDF – pisanie własnych funkcji
Funkcje rankingu (DENSE_RANK(), ROW_NUMBER()
Zagnieżdżanie funkcji
9. Łączenie danych
Złączenia pionowe UNION, UNION ALL
Złączenia poziome JOIN (wewnętrzne i zewnętrzne)
Łączenia krzyżowe
10. Inne przerabiane tematy:
Konwersja typów danych
Instrukcja warunkowa CASE
Podzapytania
Klauzula WITH
Wprowadzenie do programowania
Plany zapytania i wstęp do optymalizacji
Tabele tymczasowe
Wgrywanie backupu bazy danych
Analityka danych – procedury, widoki

Leave a Comment

Your email address will not be published.